نمایندگی

نمایندگی

شعبه های این شرکت در باکو و ماخاچ کالا خدمات نمایندگی به صاحبان محترم کالا ارائه می دهند.

خدمات ما شامل بارگیری و تخلیه کالا، تامین سوخت و آب کشتی و تمامی خدمات و اقدامات لازم برای ورود و خروج کشتی می باشد.

شرکت همچنین اسناد مربوطه و اطلاعات لازم از زمان ورود و خروج کشتی را در اختیار صاحبان کالا قرار می دهد.

نیاز به کمک دارید ؟