Xidmətlər

Gəmi satışı

Gəmi satışı

istirahət qayıqları, yüklərin və toplu gəmilərin müxtəlif növ almaq və satmaq

Read More
Agentlik

Agentlik

Malların yüklədilməsi və boşaldılmasından əlavə olaraq gəmilərin eniş və gedişini dəvam etdirmək.

Read More
Daşınma

Daşınma

Müxtəlif növ malların və konteynerlərin daşınması,idxalı və ixracı bizim başlıca xidmətlərimizdəndir.

Read More

Köməyə ehtiyacımiz var?